ALL PROJECTS

GIRASOL II - BESSÓ DIGITAL DE CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

El projecte, GIRASOL II, pretén investigar, desenvolupar i validar els nous conceptes i els millorats del bessó digital (GIRASOL) aplicant-lo a una planta solar fotovolt...

[+]

ONGOING

Solucions de fabricació de formigó d'escòria 3D per a biòtops marins

L'objectiu principal del projecte serà la fabricació d'esculls artificials per a biòto...

[+]

ONGOING

Desenvolupament de nous materials per a estructures de regeneració marina a partir de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària

El projecte SEASLAG es formula amb l’objectiu de valoritzar els subproductes de la ind...

[+]

ONGOING

Plataforma d'observació de llarga durada dels ecosistemes marins

PLOME pretén trobar una solució de monitorització que tingui un desplegament senzill i que sigui fàcil de moure d’un lloc experimental a un altre, sense instal·laci...

[+]

ONGOING

Esforç conjunt entre Biologia i Tecnologia per monitoritzar i recuperar espècies i ecosistemes

BITER pretén avaluar la utilitat d'una xarxa de reserves marines d'interès pesquer per ...

[+]

ONGOING

SILENCIO

El projecte SILENCIO és una iniciativa que treballa per establir les bases cap a una activitat extractiva, tant pesquera com marisquera, més sostenible i amb un menor im...

[+]

CLOSED

Sistemes acústics submarins per a la monitorització del comportament espacial d'espècies.

L'objectiu del projecte SASES és dissenyar un TAG amb majors prestacions dels que ex...

[+]

CLOSED

RESBIO

ResBIO és un projecte que proposa noves metodologies de mostreig de la composició de comunitats i abundància relativa de les espècies en relació a l'activitat rítmic...

[+]

CLOSED