ALL PROJECTS

Plataforma d'observació de llarga durada dels ecosistemes marins

PLOME pretén trobar una solució de monitorització que tingui un desplegament senzill i que sigui fàcil de moure d’un lloc experimental a un altre, sense instal·laci...

[+]

Esforç conjunt entre Biologia i Tecnologia per monitoritzar i recuperar espècies i ecosistemes

BITER pretén avaluar la utilitat d'una xarxa de reserves marines d'interès pesquer per recuperar-ne poblacions i els hàbitats on desenvolupen els seus cicles vitals. ...

[+]

SILENCIO

El projecte SILENCIO és una iniciativa que treballa per establir les bases cap a una activitat extractiva, tant pesquera com marisquera, més sostenible i amb un menor im...

[+]

Sistemes acústics submarins per a la monitorització del comportament espacial d'espècies.

L'objectiu del projecte SASES és dissenyar un TAG amb majors prestacions dels que existeixen actualment. Els TAGs permeten conèixer la presència o absència d'...

[+]

RESBIO

ResBIO és un projecte que proposa noves metodologies de mostreig de la composició de comunitats i abundància relativa de les espècies en relació a l'activitat rítmic...

[+]

Interoperabilitat i instrumentació de plataformes autònomes marines per la monitorizació sísmica.

L'objectiu general d'el projecte INTMARSIS és integrar diferents tecnologies de mesura i comunicació de dades en un nou disseny de boia en superfície i sismòmetre en e...

[+]

Xarxes de sensors submarins acústics aplicats al seguiment d'espècies d'interès comercial

Uns anys enrera ja es considerava que el 76% dels estocs pesquers mundials es trobaven sobreexplotats o esgotats i, amb risc d’extinció si no es gestionen correctamen...

[+]

Guanay II

El grup SARTI té, dins dels seus diferents projectes, el desenvolupament d’un vehicle autònom submarí (AUV referent a les seves sigles en anglès). Aquest tipus de ve...

[+]