Esforç conjunt entre Biologia i Tecnologia per monitoritzar i recuperar espècies i ecosistemes

L'activitat pesquera és una de les principals causes del canvi ecosistèmic a la Mar Mediterrània. Més enllà del possible efecte global del canvi climàtic, l’ús d’arts de pesca d’alt impacte ha portat a la sobreexplotació de moltes poblacions de recursos marins i l’empobriment dels ecosistemes. Una possible opció de gestió per preservar aquests serveis ecosistèmics és la implementació de reserves marines on no es permet l'activitat pesquera. Les reserves marines actuarien com a àrees de recuperació per a la fràgil fauna bentònica i els recursos marins altament explotats dins d’aquestes, així com hàbitats adjacents actuarien com a fonts de larves i adults (efecte spillover), ajudant així a les pesqueries locals i regionals .

BITER és un projecte coordinat, on la col·laboració entre equips de recerca altament multidisciplinaris pretén avaluar la utilitat d'una xarxa de reserves marines d'interès pesquer per recuperar-ne poblacions i els hàbitats on desenvolupen els seus cicles vitals. Es pretén respondre a dues preguntes principals,

  1. L'ús d'una xarxa de reserves marines en aigües profundes és una solució per recuperar hàbitats bentònics altament explotats i ajudar a una explotació sostenible d'espècies d'interès pesquer a la Mar Mediterrània?; i
  2. És possible utilitzar mètodes tecnològics no invasius i amb menys empremta ecològica per monitoritzar la recuperació dels ecosistemes marins afectats per la pesca?

Per respondre aquestes preguntes, es treballarà en objectius altament interdisciplinaris, que només es podrien abordar mitjançant el treball entre diferents experts en ecologia pesquera, en l'ús de models de connectivitat espacial, en el desenvolupament d'enginyeria marina i la implementació de robòtica submarina englobats en 3 sub-projectes diferenciats però connectats entre ells,

  • BITER- ECO. Esforç conjunt entre biologia i tecnologia per monitoritzar i recuperar espècies i ecosistemes impactats per la pesca: connectivitat espacial i indicadors ecològics.
  • BITER-LANDER. Esforç conjunt entre biologia i tecnologia per monitoritzar i recuperar espècies i ecosistemes impactats per la pesca: plataformes multi paramètriques d'observació.
  • BITER-AUV. Esforç conjunt entre biologia i tecnologia per monitoritzar i recuperar espècies i ecosistemes impactats per la pesca: vehicles autònoms adaptatius.