RESBIO

ResBIO és un projecte que proposa noves metodologies de mostreig de la composició de comunitats i abundància relativa de les espècies en relació a l'activitat rítmica i el seu control ambiental, mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies mutiparamétricas fixes i mòbils. L'ocupació d'observatoris cablejats ubicats al fons de la mar i equipats amb càmeres de vídeo permetran estudiar en temps real, amb gran resolució temporal i durant llargs períodes de temps, els ritmes de comportament, i conseqüentment els seus efectes en les dinàmiques d'una comunitat. Les fluctuacions en el recompte d'individus mitjançant vídeo-imatges poden ser usades com a indicador dels ritmes d'una població, i conseqüentment relacionar-los amb les condicions de l'hàbitat que les envolta, en termes dels principis de causa-efecte, observant a el mateix temps diferents paràmetres oceanogràfics, químics i geològics. Per incrementar la cobertura espacial i permetre canvis estratègics i adaptatius en el monitoratge, s'empraran plataformes mòbils pelàgiques (Autonomous Underwater Vehicles AUVs) i bénticas com robots submarins (crawlers), que treballaran en cooperació tant espacial (en àrees pròximes) com temporal (mitjançant comunicació coordinada).