Sistemes acústics submarins per a la monitorització del comportament espacial d'espècies.

L'objectiu del projecte SASES és dissenyar un TAG amb majors prestacions dels que existeixen actualment. Els TAGs permeten conèixer la presència o absència d'una determinada espècie dins d'una àrea, que generalment solen ser grans, d'uns centenars de metres. Aquesta tecnologia s'ha estat utilitzant per conèixer aspectes com la migració o la diferència entre l'activitat diürna i nocturna de l'espècie marcada amb aquestes etiquetes acústiques. Així i tot, presenta una sèrie de limitacions com no tenir dades en temps real, resolució major de 5 m, l'ús obligatori de nombrosos receptors que s'han de fondejar amb precisió, i això suposa costos de desplaçament molt elevats a mesura que augmenta la profunditat.

El sistema acústic que es proposa permetrà treballar fins a 400 m de profunditat, minimitzant els costos de desplaçament de la infraestructura, i amb una resolució espacial inferior a 5 m.

Dur a terme la localització i seguiment sistemàtic d'espècies marines permet identificar els seus patrons d'activitat i moviment, que són coneixements necessaris en un pla de gestió sostenible de les pesqueries.

Els resultats han de permetre disposar d'una eina nova de monitoratge espacial d'espècies bèntiques i pelàgiques per contribuir a la determinació del seu hàbitat i característiques biològiques.

El futur desenvolupament tecnològic de sistema acústic de monitoratge d'espècies marines contribuirà en l'avaluació de l'estat mediambiental de les aigües i d'indicadors biològics.
En definitiva, el sistema acústic del projecte SASES, representa un pas important en la investigació marina i, per tant, té impacte directe en els reptes que la societat té plantejats en l'eficiència de la utilització dels recursos segons l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia.