GIRASOL II - BESSÓ DIGITAL DE CENTRALS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

El projecte, GIRASOL II, pretén investigar, desenvolupar i validar els nous conceptes i els millorats del bessó digital (GIRASOL)aplicant-lo a una planta solar fotovoltaica operacional i integrant la funcionalitat de predicció de la producció de STORM. Per a aquesta segona fase s'utilitzarà una planta operativa (instal·lacions d'autoconsum temptatives a Barcelona o Llimoners) a la qual es tindrà accés per fer proves i entrenar el model d'IA.

 

L'Objectiu general del Projecte GIRASOL II és el Desenvolupament d'un bessó digital de plantes fotovoltaiques que mitjançant l'aplicació de tecnologia IoT, tècniques d'intel·ligència artificial i interfícies home/màquina immersius, permeti conèixer el funcionament i el rendiment individual de cada component de la planta ( panells i onduladors), el seu estat de salut ia través del model digital, inferir el comportament del model físic (la planta), anticipar avaries, degradació, l'estimació de l'energia generada en funció de la previsió de radiació solar, respectant la privadesa i integritat de les persones involucrades. Tot això enfocat a l'optimització del funcionament i operació de les plantes fotovoltaiques i facilitar-ne la integració en el sistema elèctric.