ALL PROJECTS

ENVRI FAIR

L’objectiu general és que al final d’aquest projecte, totes les infraestructures de recerca participants hagin construït un conjunt de serveis de dades FAIR. Aquest ...

[+]

CLOSED

MELOA

El projecte MELOA se centra en el desenvolupament d’uns dispositius flotants, anomenats WAVY drifters, que milloren els sistemes actuals d’observació i monitoratge de...

[+]

CLOSED

PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

El projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible l’encapçala l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i en formen part també, l’Ajuntament de Badalona, la Univer...

[+]

CLOSED

EMSO-Link

EMSO persegueix l’objectiu a llarg termini de formar part del proper Sistema Europeu d’Observació de l'Oceà (EOOS), que s’espera que integri múltiples plataformes...

[+]

CLOSED

Innovative geophysical logging tools for mineral exploration

Aquest projecte impactarà impulsant la competitivitat de les empreses europees de matèries primeres i proporcionant solucions innovadores per a una exploració més efic...

[+]

CLOSED

EMSO implementation and operation: DEVelopment of instrument module

L’objectiu general d’EMSODEV és catalitzar les operacions completes de la infraestructura de recerca distribuïda per EMSO, mitjançant el desenvolupament i el desple...

[+]

CLOSED

Metrology for essential climate variables 2

A partir de l’experiència assolida durant el projecte MeteoMet sobre la traçabilitat a Sistema Internacional d’algunes variables climàtiques essencials (ECV) i l’...

[+]

CLOSED

Next Generation Web-Enabled Sensors for the Monitoring of a Changing Ocean

L’objectiu general de NeXOS es desenvolupar nous sistemes multifuncionals de sensors in...

[+]

CLOSED