Segona campanya oceanogràfica del BITER

2024-01-10

Del 4 al 22 de desembre va tenir lloc la segona campanya oceanogràfica del BITER a bord del RV Sarment de Gamboa. L'objectiu principal d'aquesta expedició era avaluar l'estat de restauració de les reserves marines. Per a aconseguir aquest objectiu, es van executar extensos transectos visuals utilitzant el ROV Liropus per a documentar individus marcats i anotar les seves posicions espacials. Com a complement als transectes visuals, es van desplegar estacions terrestres especialitzades creades per la UPC en entorns d'aigües profundes, la qual cosa va permetre supervisar la recuperació de l'hàbitat durant tot el període d'estudi. A més, el AUV adaptatiu desenvolupat per la UdG es va emprar juntament amb les estacions terrestres, integrant sistemes acústics de localització de línia de base llarga per al seguiment autònom d'espècies bentòniques amb diversos graus de motilitat.


Socis


                                                                     

NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME