Xarxes de sensors submarins acústics aplicats al seguiment d'espècies d'interès comercial

Uns anys enrera ja es considerava que el 76% dels estocs pesquers mundials es trobaven sobreexplotats o esgotats i, amb risc d’extinció si no es gestionen correctament. Per disposar de bona gestió pesquera era imprescindible la necessitat d'incrementar l’obtenció de dades reals sobre la biologia de les especies explotades (mida de la població, moviment, creixement, edat i fecunditat).

Amb l’objectiu de facilitar l’estudi dels recursos pesquers; el projecte RESBAC va realitzar el disseny hardware-software, construcció i assemblatge d’una nova generació de dispositius de mesura de paràmetres ambientals submarins; focalitzant el desenvolupament tecnològic a la comunicació acústica de la informació a les xarxes de sensors distribuïts i l’optimització del consum dels components.

Aquest projecte es va desenvolupar dins d'una convocatòria del Ministèrio de Ciencia e Innovación.